10 yếu tố của bài viết chuẩn SEO

Bài viết chuẩn SEO

Bài viết chuẩn SEO

10 yếu tố của bài viết chuẩn SEO

Nhiều bạn hỏi mình viết bài như thế nào cho chuẩn SEO để dễ lên Top Google, nhiều khi không có thời gian chia sẻ hoặc nói trước quên sau nên mình xin tóm tắt ngắn gọn trong bài viết trên blog này, mỗi lần ai hỏi copy link thảy sang kêu họ đọc cho nhanh. Chỗ nào chưa rõ thì giải thích, vậy cho nhanh. Dưới đây là 10 yếu tố cần thiết của một Bài viết chuẩn SEO (Search Engine Optimization).

1/ Domain chứa từ khóa

2/ Tiêu đề chứa từ khóa chính của bài viết  < 160 ký tự

3/  Nội dung bài viết chuẩn SEO chứa từ 2-5% từ khóa.

                  Mật độ từ khóa = Số từ của bài viết / ( Số từ ” từ khóa ” * 20 )

Mỗi đoạn bài viết chứa từ khóa cần SEO .

4/ Link chứa từ khóa. vd :

5/ Mô tả ngắn : chứa tối đa 1 từ khóa chính, 1 từ khóa phụ

Mô tả dài chứa từ khóa : Một đoạn mô tả khoảng 32 từ chứ 1 từ khóa chính và 1 từ khóa phụ (giới hạn số từ) tối đa 160 ký tự.

6/ Hình ảnh  : Kích thước nhỏ , đặt tên có chứa từ khóa không dấu ” bai-viet-chuan-seo ” , chú thích chứa từ khóa.

Bài viết chuẩn SEO
Bài viết chuẩn SEO

7/ Thẻ H1, H2, H3, chứa từ khóa.

Mỗi bài viết có tối đa 1 thẻ H1, 2 thẻ H2, 3 thẻ H3.

Các thẻ của Bài viết chuẩn SEO

8/ Cài Web Analytic

9/ Chèn Video cùng chủ đề vào bài viết.

10/ Links : Có Links ngoài và Links nội bộ

Links ngoài liên két đến các website khác, Mạng xã hội, forum,…

Links nội bộ : Internal Link (liên kết nội bộ)  giữ các page

Trên đây là 10 yếu tố cơ bản nhất cần có để một bài viết chuẩn SEO có thể lên Top google.

Nếu bạn học được điều gì từ bài viết này. Hãy chia sẻ để bạn của bạn cùng nhận được giá trí nhé, vì nó Miễn Phí.

P/s: Bài viết này chỉ là chia sẻ dựa trên kinh nghiệm thực tế và hiểu biết hạn hẹp của Huy đến bạn bè.

Quang Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!